`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên võ tấn phúc

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -3 9 22%
Môn Lý lớp 12 -4 49 31%
Môn Hóa lớp 12 -80 126 24%
Môn Sinh lớp 12 94 329 43%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 9 514 37%

Comment giao lưu với võ tấn phúc

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com