`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phuong Chu

  • THPT Tam Đảo 2 - Vĩnh Phúc
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 77 84%
Môn Lý lớp 12 0 333 64%
Môn Hóa lớp 12 0 281 45%
Môn Sinh lớp 12 0 111 33%
Môn Anh lớp 12 0 50 24%
Môn Địa lớp 12 0 16 31%
Môn Sử lớp 12 0 25 32%
Tổng cộng: 0 893 52%

Comment giao lưu với Phuong Chu

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com