Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lương hạnh

  • Trường THPT Số 2 Phù Mỹ - Bình Định
  • 1549

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -1 4 25%
Môn Lí lớp 12 40 40 70%
Môn Hóa lớp 12 1142 1459 59%
Môn Sinh lớp 12 367 634 53%
Môn Anh lớp 12 -9 318 32%
Tổng cộng: 1539 2455 54%

Comment giao lưu với lương hạnh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com