Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quốc Việt

  • Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Quảng Nam
  • 1653

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 11 7 86%
Môn Hóa lớp 12 720 763 68%
Môn Sinh lớp 12 912 858 69%
Tổng cộng: 1643 1628 68%

Comment giao lưu với Quốc Việt

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com