Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quy Nguyendinh

  • Trường THPT Gia Hội - Thừa Thiên Huế
  • 1606

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 17 55 44%
Môn Lí lớp 12 245 252 71%
Môn Hóa lớp 12 1334 1268 70%
Tổng cộng: 1596 1575 69%

Comment giao lưu với Quy Nguyendinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com