Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyen Ngoc Thai

  • Trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh
  • 1229

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 114 93 71%
Môn Lí lớp 12 148 329 48%
Môn Hóa lớp 12 534 714 59%
Môn Sinh lớp 12 411 369 70%
Tổng cộng: 1207 1505 60%

Comment giao lưu với Nguyen Ngoc Thai

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com