Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên SaoLanh Ha

  • THPT Lạng Giang 1 - Bắc Giang
  • 496

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -6 21 24%
Môn Lí lớp 12 42 53 62%
Môn Hóa lớp 12 356 269 67%
Môn Sinh lớp 12 94 90 69%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 486 434 65%

Comment giao lưu với SaoLanh Ha


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com