Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên phan trung duc

  • PT DTNT Tu Mơ Rông - Kon Tum
  • 2734

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 21 30 70%
Môn Lí lớp 12 2267 1469 62%
Môn Hóa lớp 12 421 556 42%
Môn Sinh lớp 12 15 27 37%
Tổng cộng: 2724 2082 56%

Comment giao lưu với phan trung duc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com