Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tau Yêu Hằng Minh

  • THPT BC Thanh Chương + TTGDTX Thanh Chương - Nghệ An
  • -28

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 -12 100 34%
Môn Hóa lớp 12 -26 99 28%
Tổng cộng: -38 199 31%

Comment giao lưu với Tau Yêu Hằng Minh


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com