Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Kh

  • Trường THPT Mai Hắc Đế - Hà Nội
  • 4244

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 27 15 93%
Môn Lí lớp 12 556 350 86%
Môn Hóa lớp 12 2718 1752 81%
Môn Sinh lớp 12 931 839 71%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 4234 2957 79%

Comment giao lưu với Kh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com