Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Thiên Hương

  • THCS-THPT Thái Bình - TP HCM
  • 7600

Cấp độ thành viên

10
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2310 1245 72%
Môn Lí lớp 12 0 1866 68%
Môn Hóa lớp 12 1275 3731 70%
Môn Sinh lớp 12 4005 4184 67%
Môn Anh lớp 12 0 2032 63%
Tổng cộng: 7590 13058 68%

Comment giao lưu với Thiên Hương

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com