Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Ngôk Pé

  • Trường THPT Tôn Thất Tùng - Đà Nẵng
  • 750

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 45 57 60%
Môn Lí lớp 12 385 397 67%
Môn Hóa lớp 12 292 324 60%
Môn Sinh lớp 12 18 84 40%
Tổng cộng: 740 862 61%

Comment giao lưu với Ngôk Pé

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com