Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Sâu Sâu

  • Trường THPT Bình Khánh - An Giang
  • 3419

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 2132 1338 82%
Môn Sinh lớp 12 1275 907 80%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 3409 2246 81%

Comment giao lưu với Sâu Sâu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com