Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên trần trí dũng

  • Trường THPT Số 1 Đức Phổ - Quảng Ngãi
  • 180

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 0 59 80%
Môn Sinh lớp 12 170 107 86%
Môn Anh lớp 12 0 9 33%
Tổng cộng: 170 175 81%

Comment giao lưu với trần trí dũng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com