Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên tram dola

  • - Tiền Giang
  • 1945

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -4 188 43%
Môn Lí lớp 12 1 20 35%
Môn Sinh lớp 12 0 45 36%
Môn Anh lớp 12 1938 2451 54%
Tổng cộng: 1935 2704 53%

Comment giao lưu với tram dola

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com