Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trang Linh

  • Trường THPT Tuần Giáo - Điện Biên
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 56 50%
Môn Lí lớp 12 0 487 55%
Môn Hóa lớp 12 0 120 53%
Môn Anh lớp 12 0 201 39%
Tổng cộng: 0 864 51%

Comment giao lưu với Trang Linh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com