Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Vũ Hồng Tân

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 24 33 58%
Môn Lí lớp 12 1150 1043 70%
Môn Hóa lớp 12 879 1181 61%
Môn Sinh lớp 12 1 1 100%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 2053 2259 65%

Comment giao lưu với Trần Vũ Hồng Tân

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com