Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tri Minh Aoe

  • Trường THPT Trần Văn Bảo - Nam Định
  • 2464

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 61 59 68%
Môn Lí lớp 12 725 918 60%
Môn Hóa lớp 12 1678 1213 77%
Môn Sinh lớp 12 -14 50 24%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Môn Văn lớp 12 0 1 100%
Môn Địa lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 2452 2243 69%

Comment giao lưu với Tri Minh Aoe

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com