Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trương Hải Anh

  • Trường THPT Thanh Miện II - Hải Dương
  • 1518

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 123 97 76%
Môn Lí lớp 12 852 779 71%
Môn Hóa lớp 12 51 381 41%
Môn Sinh lớp 12 476 591 60%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 1504 1849 62%

Comment giao lưu với Trương Hải Anh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com