Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên dinh truong sinh

  • THPT Tiên Hưng - Thái Bình
  • 130

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 5 80%
Môn Lí lớp 12 0 201 79%
Môn Hóa lớp 12 120 311 81%
Môn Sinh lớp 12 0 1838 72%
Môn Anh lớp 12 0 294 26%
Tổng cộng: 120 2649 69%

Comment giao lưu với dinh truong sinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com