Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trần Văn Phúc

  • THPT Triệu Sơn 3 - Thanh Hóa
  • 14165
  • "Không sợ đối thủ mạnh Chỉ sợ đồng đội ngu như bò"

Cấp độ thành viên

14
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 345 197 78%
Môn Lí lớp 12 3950 1291 78%
Môn Hóa lớp 12 6615 2008 74%
Môn Sinh lớp 12 2215 291 84%
Môn Anh lớp 12 790 90 93%
Tổng cộng: 13915 3877 77%

Comment giao lưu với Trần Văn Phúc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com