Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên pham thao tram

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 6 21 43%
Môn Lí lớp 12 1007 1024 66%
Môn Hóa lớp 12 2801 2750 64%
Môn Sinh lớp 12 -2 5 20%
Môn Anh lớp 12 220 320 56%
Tổng cộng: 4032 4120 64%

Comment giao lưu với pham thao tram

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com