Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tú Trinh

  • - Phú Yên
  • 3195

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 31 20 85%
Môn Hóa lớp 12 1283 1504 60%
Môn Sinh lớp 12 1872 2325 60%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 3185 3850 61%

Comment giao lưu với Tú Trinh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com