Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thị Tư

  • Trường THPT Toàn Thắng - Hải Phòng
  • 1220

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 237 174 80%
Môn Hóa lớp 12 432 403 64%
Môn Sinh lớp 12 541 381 81%
Tổng cộng: 1210 958 74%

Comment giao lưu với Nguyễn Thị Tư

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com