Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên đình tuấn

  • Trường THPT Tiên Du 1 - Bắc Ninh
  • 2688

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 172 149 77%
Môn Lí lớp 12 1553 1459 64%
Môn Hóa lớp 12 952 944 55%
Môn Sinh lớp 12 0 3 33%
Tổng cộng: 2677 2555 61%

Comment giao lưu với đình tuấn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com