Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tun Tis Pham

  • Trường THPT Mỹ Tho - Nam Định
  • 702

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 12 33%
Môn Hóa lớp 12 -17 40 33%
Môn Sinh lớp 12 709 1330 51%
Tổng cộng: 692 1382 50%

Comment giao lưu với Tun Tis Pham

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com