Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tuyen Le

  • THPT Phú Bình - Thái Nguyên
  • 3666

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 158 115 77%
Môn Hóa lớp 12 1464 1359 72%
Môn Sinh lớp 12 2034 1659 74%
Tổng cộng: 3656 3133 73%

Comment giao lưu với Tuyen Le

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com