Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên James Rodriguez

  • Trường THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 10385

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 2480 1178 86%
Môn Sinh lớp 12 7895 3902 81%
Tổng cộng: 10375 5080 82%

Comment giao lưu với James Rodriguez

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com