Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Uyên

  • Trường THPT Tiên Du 1 - Bắc Ninh
  • 294

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 35 46 59%
Môn Hóa lớp 12 186 122 75%
Môn Sinh lớp 12 63 101 63%
Tổng cộng: 284 269 68%

Comment giao lưu với Phạm Uyên

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com