Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Mi Mam

  • Trường THPT Long Xuyên - An Giang
  • 1138

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 772 511 78%
Môn Sinh lớp 12 357 287 75%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 1128 799 77%

Comment giao lưu với Mi Mam

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com