Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên vanphu

  • Trường THPT Tiểu La - Quảng Nam
  • 1736

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 45 27 85%
Môn Lí lớp 12 41 43 65%
Môn Hóa lớp 12 1115 830 75%
Môn Sinh lớp 12 525 474 70%
Tổng cộng: 1726 1374 73%

Comment giao lưu với vanphu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com