Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cá Sấu Chúa

  • THPT Nông Cống 2 - Thanh Hóa
  • 59

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 27 27 67%
Môn Hóa lớp 12 -63 310 32%
Môn Sinh lớp 12 85 446 40%
Tổng cộng: 49 783 37%

Comment giao lưu với Cá Sấu Chúa

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com