Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lê anh sơn

  • THPT Đông Hà - Quảng Trị
  • 338

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 2 7 43%
Môn Lí lớp 12 140 167 59%
Môn Hóa lớp 12 203 418 50%
Môn Sinh lớp 12 0 39 33%
Môn Anh lớp 12 -17 80 26%
Tổng cộng: 328 711 49%

Comment giao lưu với lê anh sơn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com