Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vu Kim Anh

  • Trường THPT Thanh Ba - Phú Thọ
  • 1892

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 145 164 63%
Môn Hóa lớp 12 1555 1417 72%
Môn Sinh lớp 12 180 243 58%
Tổng cộng: 1880 1824 69%

Comment giao lưu với Vu Kim Anh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com