Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên vũ thị diệu

  • THPT Yên Định 1 - Thanh Hóa
  • 1070

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 9 12 58%
Môn Hóa lớp 12 44 230 43%
Môn Sinh lớp 12 1005 979 68%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 1060 1222 63%

Comment giao lưu với vũ thị diệu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com