Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lee Shin

  • Trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh
  • 1995

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 3 13 46%
Môn Hóa lớp 12 450 309 75%
Môn Sinh lớp 12 1530 1144 78%
Môn Anh lớp 12 2 1 100%
Tổng cộng: 1985 1467 77%

Comment giao lưu với Lee Shin

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com