Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lý thành hưng

  • THPT Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
  • 371

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 235 263 63%
Môn Hóa lớp 12 126 117 69%
Môn Sinh lớp 12 0 6 33%
Tổng cộng: 361 386 65%

Comment giao lưu với lý thành hưng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com