Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Đào Thị Hải Yến

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 447 293 85%
Môn Lí lớp 12 1 5 40%
Môn Hóa lớp 12 1115 1119 68%
Môn Sinh lớp 12 4639 4203 70%
Môn Anh lớp 12 -3 18 28%
Tổng cộng: 6199 5638 70%

Comment giao lưu với Đào Thị Hải Yến

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com