Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xác định các chỉ số x và y.                                                                          

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Mg + H3PO4 → Mgx(PO4)y + H2

Câu 209385: Xác định các chỉ số x và y.                                                                          

A. 2; 3

B. 3; 2 

C. 3; 1

D.  1; 1

Câu hỏi : 209385
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức : Mgx(PO4)y

  Ta có:  \({x \over y} = {3 \over 2}\)→ x = 3, y = 2 => Mg3(PO4)2

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com