Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa từ A đến B với chu kỳ T, vị trí cân bằng O. Trung điểm OA, OB là M, N. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ M đến N là \(\frac{1}{{30}}s\). Hãy xác định chu kỳ dao động của vật.

Câu 364638: Một vật dao động điều hòa từ A đến B với chu kỳ T, vị trí cân bằng O. Trung điểm OA, OB là M, N. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ M đến N là \(\frac{1}{{30}}s\). Hãy xác định chu kỳ dao động của vật.

A. \(\frac{1}{4}s\)

B. \(\frac{1}{5}s\)

C. \(\frac{1}{{10}}s\)

D. \(\frac{1}{6}s\)

Câu hỏi : 364638

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức \(\Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega }\)

 • Đáp án : B
  (14) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ VTLG, ta thấy thời gian ngắn nhất vật đi từ M đến N là \(\frac{1}{{30}}s\), vật quét được góc \(\frac{\pi }{3}\).

  Vậy áp dụng mối liên hệ giữa góc quét \(\Delta \varphi \) và khoảng thời gian ∆t, ta có:

  \(\omega  = \frac{{\Delta \varphi }}{{\Delta t}} = \frac{{\frac{\pi }{3}}}{{\frac{1}{{30}}}} = 10\pi \,\,\left( {rad/s} \right)\).

  Chu kì dao động: \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{10\pi }} = \frac{1}{5}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( s \right)\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com