Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{6}} \right)\), chu kì T. Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu lần chu kì, vật qua vị trí cách vị trí cân bằng \(\frac{A}{2}\) lần thứ 2001?

Câu 364643: Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{6}} \right)\), chu kì T. Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu lần chu kì, vật qua vị trí cách vị trí cân bằng \(\frac{A}{2}\) lần thứ 2001?

A. \(500T + \frac{T}{{12}}\).

B. \(200T + \frac{T}{{12}}\).

C. \(500T\).

D. \(200T\).

Câu hỏi : 364643

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức \(\Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega }\)

 • Đáp án : A
  (69) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thời gian vật đi qua vị trí cách vị trí cân bằng \(\frac{A}{2}\) lần thứ 2001 là: \({t_{2001}} = {t_{2000}} + {t_1}\)

  Trong 1 chu kì, vật đi qua vị trí cách vị trí cân bằng \(\frac{A}{2}\) 4 lần \( \Rightarrow {t_{2000}} = 500T\)

  Từ VTLG, ta thấy thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí cách vị trí cân bằng \(\frac{A}{2}\) lần đầu tiên, vật quét được góc \(\frac{\pi }{6}\).

  Vậy áp dụng mối liên hệ giữa góc quét \(\Delta \varphi \) và khoảng thời gian ∆t, ta có:

  \(\Delta \varphi  = \frac{\pi }{6} \Rightarrow {t_1} = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega } = \frac{{\frac{\pi }{6}}}{{\frac{{2\pi }}{T}}} = \frac{T}{{12}}\,\)

  \( \Rightarrow {t_{2001}} = 500T + \frac{T}{{12}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com