Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 373095: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. 15 là số nguyên tố.

B. 5 là số chẵn.

C. 5 là số vô tỉ.

D. 15 chia hết cho 3.

Câu hỏi : 373095

Phương pháp giải:

Sử dụng khái niệm về mệnh đề.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  15 chia hết cho 3 là mệnh đề đúng.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com