Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh \(AB = 4a\) và \(AD = 3a\). Tính \(T = \left| {\overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {AB} } \right|.\)

Câu 373096: Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh \(AB = 4a\) và \(AD = 3a\). Tính \(T = \left| {\overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {AB} } \right|.\)

A. \(T = 7a.\)   

B. \(T = 25{a^2}.\)

C. \(T = a.\)      

D. \(T = 5a.\)

Câu hỏi : 373096

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc cộng, trừ vectơ và định lý Py-ta-go.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(T = \left| {\overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {BD} } \right| = BD = \sqrt {{{\left( {3a} \right)}^2} + {{\left( {4a} \right)}^2}}  = 5a.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com