Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật nhỏ dao động điều hòa với li độ \(x = 10cos\left( {\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)\) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy \({\pi ^2} = 10\). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

Câu 421435:

Một vật nhỏ dao động điều hòa với li độ \(x = 10cos\left( {\pi t + \dfrac{\pi }{6}} \right)\) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy \({\pi ^2} = 10\). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

A. \(100cm/{s^2}\)

B. \(10cm/{s^2}\)

C. \(100\pi cm/{s^2}\)

D. \(10\pi cm/{s^2}\)

Câu hỏi : 421435

Phương pháp giải:

+ Đọc phương trình dao động


+ Sử dụng biểu thức tính gia tốc cực đại: \({a_{max}} = {\omega ^2}A\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gia tốc cực đại: \({a_{max}} = {\omega ^2}A = {\pi ^2}.10 = 100cm/{s^2}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com