Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật có khối lượng \(m = 100g\), dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của gia tốc a vào li độ x của vật. Động năng của vật khi nó có li độ \(x = 1cm\) là

Câu 421474: Một vật có khối lượng \(m = 100g\), dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của gia tốc a vào li độ x của vật. Động năng của vật khi nó có li độ \(x = 1cm\) là

A. 1,00mJ

B. 2,00mJ

C. 1,125mJ

D. 3,00mJ

Câu hỏi : 421474

Phương pháp giải:

+ Đọc đồ thị


+ Sử dụng biểu thức: \(a =  - {\omega ^2}x\)


+ Vận dụng biểu thức: \({\rm{W}} = {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = \dfrac{1}{2}k{A^2} = \dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}\)

 • Đáp án : D
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ đồ thị, ta có:

  + \({a_{max}} = {\omega ^2}A = 125\left( {cm/{s^2}} \right)\)  (1)

  + Tại \(x = 3cm \Rightarrow a =  - 75\left( {cm/{s^2}} \right)\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow  - {\omega ^2}x =  - 75\\ \Rightarrow {\omega ^2} = \dfrac{{75}}{3} = 25\\ \Rightarrow \omega  = 5\left( {rad/s} \right)\end{array}\)

  Thay vào (1) ta suy ra \(A = 5cm\)

  + Thế năng của vật khi có li độ \(x = 1cm\) là \({{\rm{W}}_t} = \dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{x^2} = 1,{25.10^{ - 4}}J\)

  + Cơ năng của vật: \({\rm{W}} = \dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2} = 3,{125.10^{ - 3}}J\)

  Động năng của vật khi đó: \({W_d} = {\rm{W}} - {{\rm{W}}_t} = {3.10^{ - 3}}J = 3mJ\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com