Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chiếc micro được nối với dao động kí điện tử để ghi nhận âm thanh phát ra từ chiếc còi của xe cứu thương đang chạy trên đường. Màn hình dao động kí như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 473646: Một chiếc micro được nối với dao động kí điện tử để ghi nhận âm thanh phát ra từ chiếc còi của xe cứu thương đang chạy trên đường. Màn hình dao động kí như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng?


A. Xe cứu thương đang chạy lại gần vì chu kỳ tăng dần.

B. Xe cứu thương đang chạy lại gần vì tần số giảm dần.

C. Xe cứu thương đang chạy ra xa vì biên độ giảm dần.

D. Xe cứu thương đang chạy ra xa vì pha tăng dần.

Câu hỏi : 473646

Phương pháp giải:

Cường độ âm: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{I = \frac{{{P_0}}}{{4\pi {r^2}}}}\\{I \sim {A^2}}\end{array}} \right.\)


Công thức hiệu ứng Doppler khi nguồn âm chuyển động, máy thu đứng yên: \(f = \frac{v}{{v \pm {v_n}}}.{f_0}\)


Khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu: \(v - {v_n}\)


Nguồn âm chuyển động ra xa máy thu: \(v + {v_n}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận xét: cường độ âm thanh: 

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {I \sim \frac{1}{{{r^2}}}}\\
  {I \sim {A^2}}
  \end{array}} \right. \Rightarrow {A^2} \sim \frac{1}{{{r^2}}}\)

  \( \Rightarrow \) Càng ra xa nguồn âm, biên độ âm càng giảm.

  Từ đồ thị ta thấy biên độ âm giảm dần \( \Rightarrow \) xe cứu thương đang chạy ra xa.

  Nhận xét thêm:

  Từ đồ thị ta thấy chu kì của âm tăng dần \( \Rightarrow \) tần số f giảm

  Tần số của máy thu được khi nguồn âm chuyển động là:

  \(f = \frac{v}{{v + {v_n}}}{f_0} \Rightarrow \) nguồn âm chuyển động ra xa máy thu

  Đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com