Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết \(F\left( x \right) = {2^x} - x\) là một nguyên hàm của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên \(\mathbb{R}.\) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 673515: Biết \(F\left( x \right) = {2^x} - x\) là một nguyên hàm của hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên \(\mathbb{R}.\) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(\int {f(2x + 1)} \,{\rm{d}}x = {2^{2x + 1}} - 2x + C\).

B. \(\int {f(2x + 1)} \,{\rm{d}}x = {4^x} - x + C\).

C. \(\int {f(2x + 1)} \,{\rm{d}}x = {2^{2x}} - 2x + C\).

D. \(\int {f(2x + 1)} \,{\rm{d}}x = {4^x} + 2x + C\).

Câu hỏi : 673515
Phương pháp giải:

Đưa về vi phân

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\int {f\left( {2x + 1} \right)} dx = \dfrac{1}{2}\int {f\left( {2x + 1} \right)} d\left( {2x + 1} \right) = \dfrac{1}{2}\left( {{2^{2x + 1}} - \left( {2x + 1} \right)} \right) + c\\ = {2^{2x}} - x - \dfrac{1}{2} + c = {4^x} - x + c\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com