Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

[S1] - NỀN TẢNG SGK TIẾNG ANH 9 - I-LEARN SMART WORLD - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Nguyễn Hà Phương

Chuyên đề: 12 Bài giảng: 55 Đề thi: 52
Ngày hết hạn: 31/07/2025

    Mục tiêu:

- Cung cấp kiến thức bám sát chương trình SGK I-learn Smart World theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT.

- Là nguồn tài liệu giảng dạy tham khảo cho giáo viên dùng bộ sách.

     Đối tượng: HS lớp 9 trên toàn quốc sử dụng bộ sách i-learn Smart World.

     Phương pháp: Thuyết trình, học tập qua tình huống, dự án.

     Lợi ích của HS:

- Giúp các em chuẩn bị bài trước khi đến lớp tốt hơn, hiểu bài kỹ hơn và cải thiện được kỹ năng ngôn ngữ & thành tích trên lớp.

- Bài giảng tích hợp tính năng luyện phát âm chuẩn quốc tế.

Học thử miễn phí

00:58:09 Chuyên đề: Unit 1: English in the World

00:49:11 Chuyên đề: Unit 1: English in the World

Do vấn đề về sức khỏe, cô Bạch Thị Thúy Nga không thể tiếp tục quay khóa I learn Smart World 9. Từ Unit 2, các bài giảng sẽ do cô Nguyễn Hà Phương (Giáo viên khóa I learn smarrt world 7,8) đảm nhận, Unit 1 sẽ được bổ sung sau khi đảm bảo tiến độ khoá học. Rất mong quý PHHS thông cảm! 

Bài giảng: 7 Đề thi: 4 Giá: 300,000 VNĐ Đã phát hành
Đã phát hành: 15/04/2024
00:49:11 Đã phát hành: 30/04/2024
20 câu Đã phát hành: 30/04/2024
Đã phát hành: 15/05/2024
00:54:51 Đã phát hành: 15/05/2024
24 câu Đã phát hành: 15/05/2024
Đã phát hành: 15/05/2024
00:34:47 Đã phát hành: 15/05/2024
20 câu Đã phát hành: 15/05/2024
00:58:09 Đã phát hành: 15/04/2024
34 câu Đã phát hành: 11/05/2024
Bài giảng: 6 Đề thi: 4 Giá: 300,000 VNĐ Đang phát hành
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/07/2024
Bài giảng: 7 Đề thi: 4 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 10/08/2024
Bài giảng: 7 Đề thi: 4 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/09/2024
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/10/2024
Bài giảng: 7 Đề thi: 4 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/11/2024
Bài giảng: 7 Đề thi: 4 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/12/2024
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 15/01/2025
Bài giảng: 7 Đề thi: 4 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 15/02/2025
Bài giảng: 7 Đề thi: 4 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 15/03/2025
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 300,000 VNĐ Phát hành: 30/03/2025

Do vấn đề về sức khỏe, cô Bạch Thị Thúy Nga không thể tiếp tục quay khóa I learn Smart World 9. Từ Unit 2, các bài giảng sẽ do cô Nguyễn Hà Phương (Giáo viên khóa I learn smarrt world 7,8) đảm nhận, Unit 1 sẽ được bổ sung sau khi đảm bảo tiến độ khoá học. Rất mong quý PHHS thông cảm! 

Bình luận