Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình UP10 Môn Tiếng Anh - Ôn thi vào 10

Lộ trình UP10 là giải pháp ôn thi vào 10 gồm 3 giai đoạn:

- UP10 giai đoạn 1: [S1] - Nền tảng SGK (theo từng bộ sách).

- UP10 giai đoạn 2: [S2] - Ôn thi theo chuyên đề.

- UP10 giai đoạn 3: [S3] - Luyện đề đa dạng theo từng tỉnh thành.

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG SGK TIẾNG ANH 9 - GLOBAL SUCCESS MỚI - NĂM 2025 - CÔ TRẦN THU HÀ

Giáo viên: Cô Trần Thu Hà

Chuyên đề: 20

Bài giảng: 152

Đề thi: 80

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG SGK TIẾNG ANH 9 - I-LEARN SMART WORLD - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Nguyễn Hà Phương

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 55

Đề thi: 52

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG TIẾNG ANH 9 FRIENDS PLUS MỚI - NĂM 2025 - CÔ ĐỖ THỊ THẢO

Giáo viên: Cô Đỗ Thị Thảo

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 115

Đề thi: 82

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] - ÔN THI VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Mai Hương

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 36

Đề thi: 32

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S2] - ÔN THI VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2025 - CÔ KIỀU THỊ THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 47

Đề thi: 78

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S2+] - KHÓA LUYỆN THI 4 KỸ NĂNG VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2025 - CÔ QUANG THỊ HOÀN

Giáo viên: Cô Quang Thị Hoàn

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 84

Đề thi: 37

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN ANH NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA - CÔ TRẦN THU HÀ

Giáo viên: Cô Trần Thu Hà

Chuyên đề: 2

Đề thi: 20

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S3+] - 48 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2024 - 2025 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 1

Đề thi: 3

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 499,000 đ

[S3+] - 46 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2023 - 2024 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 47

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 499,000 đ

[S3+] - 46 ĐỀ THI CHÍNH THỨC VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2022 - 2023 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 45

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 499,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - ÔN HÈ TIẾNG ANH LỚP 8 LÊN LỚP 9 NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Giáo viên: Cô Nguyễn Phương Linh

Bài giảng: 11

Đề thi: 12

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 599,000 đ

[S+] - TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 9 MẤT GỐC NĂM 2025 – CÔ KIỀU THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 71

Đề thi: 39

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 599,000 đ

[S+] - KHÓA TỔNG ÔN NGỮ PHÁP VÀO 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN HOÀNG LAN

Giáo viên: Cô Nguyễn Hoàng Lan

Bài giảng: 23

Đề thi: 23

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 599,000 đ

Bình luận