Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ĐINH TIẾN CẢNH

  • Trường THPT Hoàng Diệu - Quảng Nam
  • 2265

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 41 29%
Môn Lí lớp 12 145 386 65%
Môn Hóa lớp 12 2110 645 67%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 2255 1073 65%

Comment giao lưu với ĐINH TIẾN CẢNH

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com